GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SẢNH
Smart Visitor Meeting Solution – VIME

 

Giải pháp quản lý sảnh
Smart Visitor Meeting Solution: a product of Techpro Smart building Platfrom  
 
1. Giới thiệu:
- Nội dung chính của tác phẩm: Giải pháp quản lý khách và sảnh: 
- Quản lý khách ra vào tòa nhà;
- Nhận diện khuôn mặt đưa ra thông tin của khách;
- Quản lý lịch họp, phòng họp…
- Quản lý an ninh: ngăn không cho vào cửa.
 
2. Cài đặt:
a) Phần ứng dụng trên Smartphone
 

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Techpro

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0101185981

Đăng ký nhận bản tin