Khách hàng

Kinh doanh dự án

Giải pháp
Kinh tế - Kỹ thuật

Khảo sát - Thi công

Đào tạo
Bảo trì

Kinh doanh dự án

Giải pháp
Kinh tế - Kỹ thuật

Bán hàng
Phát triển kênh

Kỹ thuật sản phẩm
Tư vấn giải pháp

Trung tâm in KTS
& Xử lý dữ liệu

Trung tâm
dịch vụ kỹ thuật

Trung tâm
giải pháp an ninh
và quản lý tòa nhà

Trung tâm phân phối thiết bị an ninh

Cung ứng - Kho vận

Hành chính - nhân sự

Tiếp thị truyền thông

Tài chính - Kế toán

Tổng giám đốc

Ban kiểm soát

CT HĐQT

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Techpro

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0101185981

Đăng ký nhận bản tin